Bạn có biết vận động thể chất vô cùng quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ?

Bạn có biết vận động thể chất vô cùng quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển toàn diện của trẻ?

Lứa tuổi mẫu giáo, từ 0 đến 5 tuổi là giai đoạn lý tưởng nhất để hình thành các thói quen và lối sống lành mạnh cho trẻ trong suốt cuộc đời sau

Copyright © 2015 - vitadairy.com.vn . All rights reserved.